Terapia ręki

Terapia ręki to usprawnienie małej motoryki, czyli precyzyjnych ruchów dłoni i palców. Podczas zajęć, najpierw pracujemy nad prawidłową postawą ciała, napięciem mięśniowym i pracą całej kończyny górnej, a dopiero w kolejnych etapach, nad przygotowaniem dłoni do wykonywania precyzyjnych ruchów.

Cel terapii

 • poprawa postawy ciała
 • poprawa sprawności ruchowej całej kończyny górnej
 • udoskonalenie sprawności manipulacyjnej ręki
 • nauka i doskonalenie prawidłowego chwytu
 • doskonalenie umiejętności pisania
 • poprawa koncentracji

Dla dzieci z

 • zaburzonym napięciem mięśniowym
 • problemami samoobsługowymi
 • problemami grafomotorycznymi
 • problemami w zabawach manualnych
 • zaburzoną koordynacją ruchową i wzrokowo-ruchową

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.