Cennik

Integracja sensoryczna

Konsultacje

100 zł

wymagany wcześniejszy kontakt
Diagnoza

330 zł

1-2 spotkania z dzieckiem*
2 spotkania z rodzicem
1 x / tydzień

90 zł za 60 min

2 x / tydzień

80 zł za 60 min

Terapia ręki

1 x / tydzień

90 zł za 60 min

80 zł za 45 min

2 x / tydzień

80 zł za 60 min

70 zł za 45 min

Trening słuchowy TOMATISA®

Jeden etap

65 złza 1 godzinę

13 dni po 2 godziny
Konieczność realizacji całego etapu
Zalecane przeprowadzenie 2 etapów treningu

FORBRAIN®

1 x / tydzień

50 złza 30 min

3 x / tydzień

40 złza 30 min.

Logopeda

Konsultacje

100 zł za 60 min

Diagnoza

130 zł

1 x / tydzień

80 zł za 45 min

60 zł za 30 min

2 x / tydzień

70 zł za 45 min

50 zł za 30 min

Psycholog

Konsultacje

120 złza 50 min

Terapia indywidualna

100 złza 50 min

Terapeuta pedagogiczny

Reedukacja

80 złza 55 min

Koncentracja uwagi

80 zł za 45 min

pakiety w miarę potrzeb ustalane indywidualne
* - ilość spotkań dostosowana indywidualnie do każdego przypadku.