Zapoznaj się z naszą ofertą

Integracja sensoryczna

Diagnoza SI

Profesjonalna i rzetelnie przeprowadzona diagnoza procesów integracji sensorycznej jest podstawą do skutecznej terapii dziecka.

Terapia SI

Podczas terapii SI nie tylko realizujemy założone cele, ale przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo emocjonalne dziecka i podążamy za jego potrzebami.

→ integracja sensoryczna

Integracja odruchów

Neurosensomotoryczna integracja odruchów skierowana jest do osób z zaburzeniami w rozwoju psychoruchowym w celu pomocy w usprawnieniu ich fizycznego funkcjonowania oraz rozwoju poznawczego.

→ odruchy posturalne i dynamiczne

Terapia neurotaktylna

Terapia manualna skierowana do osób z nadwrażliwościami dotykowymi, z problemami z czuciem głębokim poprawiająca świadomość kintestetyczną ciała, wyciszająca układ nerwowy.

→ terapia neurotaktylna

Treningi słuchowe

TOMATIS®

Traning słuchowy TOMATISA® prowadzony na najnowszym sprzęcie TDSA dla dzieci, młodzieży i dorosłych w gabinecie i z dojazdem do klienta.

→ TOMATIS®

FORBRAIN®

Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym, pomaga odfiltrować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając głos użytkownika. Urządzenie jest wykorzystywane do transmisji dźwięków za pomocą przwodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu solidny trening sensoryczny.

→ FORBRAIN®

Diagnoza Neuroflow

Interaktywny trening słuchowy i diagnoza wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Logopeda

Terapia polegająca na usuwaniu zaburzeń mowy, przywracaniu mowy, wyrównywaniu opóźnień mowy oraz wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej.

→ terapia logopedyczna

Psycholog

Zajęcia obejmują konsultację psychologiczną, w trakcie której definiowany jest problem i proponowane są sposoby jego rozwiązania lub dłuższą pomoc polegającą na cyklicznych spotkaniach z psychologiem. Rodzaj stosowanej terapii jest bezpośrednio dobrany do problemu dziecka.

→ psycholog dziecięcy

Terapia ręki

Terapia ręki skupia się na całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka, a sprawność manualna ręki budowana jest poprzez usprawnianie funkcjonowania całego ciała.

→ terapia ręki

Sensoplastyka®

Zajęcia sensoplastyczne wspierają rozwój kompetencji intra oraz interpersonalnych niemowląt, dzieci i zupełnie dorosłych Dorosłych.

→ Sensoplastyka®

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.