Logopeda

Terapia polegająca na usuwaniu zaburzeń mowy, przywracaniu mowy, wyrównywaniu opóźnień mowy oraz wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej. Standardowa terapia urozmaicona jest przez metody wspomagające: elementy SI, słuchawki z przewodnictwem kostnym FORBRAIN®, zajęcia w sali doświadczania świata, ćwiczenia i stymulacje oralne w świetle UV.

Diagnoza obejmuje:

  • wywiad z rodzicami
  • ocenę sposobów porozumiewania się i rozumienia komunikatów przez dziecko oraz realizację wypowiedzi
  • ocenę budowy i sprawności aparatu artykulacyjnego
  • ocenę czynności fizjologicznych w obrębie narządów mowy
  • badanie słuchu fonematycznego i pamięci słuchowej

Terapia skupia się na:

  • korygowaniu zaburzeń mowy
  • przywracaniu mowy
  • nauczaniu mowy w przypadku jej braku
  • wyrównywaniu opóźnień rozwoju mowy
  • wypracowywanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej, oddechowej i fonacyjnej

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.