FORBRAIN®

Zestaw słuchawkowy z mikrofonem i filtrem dynamicznym, pomaga odfiltrować hałas środowiskowy wyodrębniając i wzmacniając głos użytkownika. Urządzenie jest wykorzystywane do transmisji dźwięków za pomocą przwodnictwa kostnego, dając układowi nerwowemu solidny trening sensoryczny.

Są dwa sposoby odbierania dźwięku, poprzez przwodnictwo powietrzne i przewodnictwo kostne. Fale dźwiękowe przenoszone przez powietrze są narażone na wiele zakłóceń oraz opóźnień w odbiorze dźwięku. System FORBRAIN® wzmacnia przewodzenie kostne, które eliminuje hałasy i bodźce zakłócające oraz przenosi je w bardziej efektywny sposób. Dzięki zastosowaniu filtra dynamicznego modyfikującego dźwięk stymuluje mózg i utrzymuje go w ciągłej gotowości, dzięki czemu mózg jest bardziej zaangażowany i uważny w szczególności na wejściową informację słuchową.

słuchawki forbrain forbrain

Słuchawki nie wymagają szkolenia, można je stosować zarówno w gabinecie jak i w domu.

Korzyści:

 • poprawa uwagi, pamięci i koncentracji
 • poprawa czytania i pisania
 • poprawa mowy i artykulacji
 • większa pewność siebie
 • poprawa umiejętności komunikacyjnych i społecznych
 • lepsza organizacja działań
 • lepsza orientacja w przestrzeni
 • poprawa w zakresie stabilizacji posturalnej, równowagi i koordynacji ruchowej
 • autoregulacja
 • większy poziom energii
 • poprawa w nauce języków obcych

Dla kogo?

dla dzieci:

 • z zaburzeniami SI
 • z problemami logopedycznymi
 • z problemami z koncentracją uwagi i pamięcią
 • nadpobudliwych
 • z dysleksją

Metoda pracy z słuchawkami z przewodnictwem kostnym znakomicie stymuluje nie tylko słuch, ale i układ przedsionkowy. Jest doskonałym uzupełnieniem zajęć z integracji sensorycznej i logpedii .

FORBRAIN® w terapii procesów integracji sensorycznej

Dźwięki słyszymy na dwa sposoby, drogą powietrzną i drogą kostną. Dlatego inaczej brzmi nasz głos kiedy mówimy, a inaczej kiedy go odtwarzamy. Odbieranie dźwięków drogą kostną, które zapewniają słuchawki FORBRAIN® wpływa bardzo pozytywnie na funkcjonowanie systemu przedsionkowego.

 • przygotowanie ucha do odbioru dźwięków
 • stymulowanie systemu przedsionkowego
 • stymulowanie systemu słuchowego
 • stymulowanie nerwu błędnego, dzięki czemu można regulować stan pobudzenia dziecka
 • poprawa koncentracji uwagi i pamięci
 • poprawa postawy ciała i równowagi

FORBRAIN® w terapii logopedycznej

Ze względu na mechanizm sprzężenia zwrotnego słuchawki FORBRAIN® są doskonałe do terapii logopedycznej.

 • poprawa artykulacji, płynności mówienia i modulacji głosu
 • wzmocnienie autokontroli
 • wzbudzenie zainteresowania słuchaniem samego siebie (dziecku łatwiej poprawić artykulację, kiedy siebie słyszy)
 • poprawa percepcji słuchowej, pamięci słuchowej
 • niezbędne w terapii jąkania - spowalniają tempo mówienia
 • z dysleksją

Stosowanie słuchawek z przewodnictwem kostnym podczas zajęć poprawiających koncentrację uwagi aktywizuje mózg, przygotowuje ucho do odbioru dźwięków, stymuluje system przedsionkowy, a w konsekwencji system słuchowy co bezpośrednio wpływa na poprawę koncentracji uwagi, pamięci, postawy, koordynacji i równowagi.

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.