Integracja sensoryczna

Diagnoza procesów integracji sensorycznej

Diagnoza SI powstaje w oparciu o informacje zdobyte w trakcie wywiadu i badania. Na tej podstawie powstaje indywidualny plan terapii, w którym określa się cele bliższe i dalsze. Rodzice otrzymują wskazówki terapeutyczne postępowania z dzieckiem w celu poprawy jego funkcjonowania na codzień. W miarę możliwości współpraca ze szkołą lub przedszkolem.

Diagnoza SI przeprowadzana jest

na podstawie informacji uzyskanych:

 • od rodziców dziecka w trakcie wywiadu
 • od nauczycieli w szkole lub przedszkolu
 • podczas obserwacji dziecka w czasie swobodnej aktywności
 • z Arkusza Obserwacji Klinicznej
 • z testów Południowo-Kalifornijskich

Diagnoza SI obejmuje:

 • wywiad z rodzicem
 • 2/3 spotkania z dzieckiem (60min.)
 • 1 spotkanie z rodzicem - omówienie wyników diagnozy
 • pisemna diagnoza
 • wskazówki do pracy w domu lub szkole/przedszkolu

Przy zapisach na zajęcia SI honorowane są diagnozy z innych ośrodków, nie starsze niż 6 miesięcy.

Terapia procesów integracji sensorycznej - Terapia SI

Terapia SI to terapia ruchem z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, ćwiczenie funkcji sensomotorycznych podczas ciekawych zabaw edukacyjno-ruchowych.

Korzyści:

 • lepsze przetwarzanie bodźców sensorycznych
 • regulacja napięcia mięśniowego
 • poprawa koordynacji wzrokowej i wzrokowo-ruchowej
 • rozwój umiejętności manualnych i grafomotorycznych
 • wspieranie rozwoju mowy
 • doskonalenie funkcji planowania ruchowego (terapia dyspraksji)
 • zapobieganie trudnościom w nauce
 • pomoc dzieciom z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią (dysszkołą :))
 • poprawa funkcjonowania dziecka z nadpobudlwością psychoruchową
 • poprawa koncentracji uwagi
 • wspieranie rozwoju emocjonalnego i wzrost poczucia własnej wartości
 • lepsze radzenie sobie z otaczającym światem
Poznaj jakie mamy zmysły i na jakie zachowania dziecka, Ty jako rodzic powinieneś zwrócić uwagę.

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.