Odczuwamy świat dzięki różnym doświadczeniom, które odbieramy przez nasze Siedem Zmysłów

TOMATIS®/FORBRAIN®

Diagnoza przetwarzania słuchowego i trening słuchowy TOMATISA® dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Neuroflow

Interaktywny trening słuchowy i diagnoza wyższych funkcji słuchowych dla dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego.

Terapia ręki

Ciekawe zajęcia manualne przygotowujące do wykonywania precyzyjnych ruchów oraz pozwalające przygotować Twoje dziecko do nauki w szkole.

Trening umiejętności społecznych (TUS)

Grupowe rozwijanie kompetencji społecznych.

Psycholog

Konsultacje i warsztaty dla rodziców, terapia indywidualna dla dzieci i młodzieży.

Terapeuta pedagogiczny

Dysleksja, dysgrafia, dysortografia, problemy z koncentracją uwagi i nadpobudliwością to dla nas nie problem.

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.