Odruchy posturalne i dynamiczne

Co to jest odruch?

Dziecko rodzi się z kompleksem naturalnych sił – odruchów i instynktów. Naturalnie dane odruchy i pierwotne ruchy w procesie ich przyswojenia w okresie niemowlęcym, wczesnodziecięcym i później, torują połączenia między ciałem, a mózgiem i stanowią podstawę neuropsychologiczną do przyszłego rozwoju wszystkich układów, aby móc dobrze funkcjonować i uczyć się.
Odruch jest genetyczną i epigenetyczną uwarunkowaną automatycznie reakcją układu nerwowego na adekwatny, specyficzny bodziec (dźwiękowy, wzrokowy, dotykowy, zapachowy, proprioceptywny itp.), który odbywa się w formie odpowiedzi motorycznej.
Odruch jest reakcją zwrotną, nie pojawia się sam z siebie, konieczny jest bodziec, którego odruch jest rezultatem.
Jeżeli któryś z odruchów lub grupa odruchów nie zintegruje się, nie dojrzeje, będziemy mieli wtedy do czynienia z zaburzeniami w rozwoju układu nerwowego na wyższych poziomach, a reakcje bezwarunkowe, obronne nadal będą się pojawiały i przeszkadzały w funkcjonowaniu.

A co jeżeli odruchy nie dojrzeją?

Niezintegrowane, niedojrzałe odruchy są przyczyną:

 • hamowania rozwoju
 • powolnego uczenia się
 • niewłaściwego, często impulsywnego zachowania
 • doprowadzają mózg do funkcjonowania na poziomie przetrwania
 • zaburzają rozwój psychomotoryczny, poznawczy i emocjonalny

Dla kogo terapia?

Techniki MNRI® Neurostrukturalna Integracja Schematów Odruchów zalecane są dla dzieci doświadczających różnych wyzwań neurorozwojwych i zalecane są w przypadku:

 • autyzmu
 • trudności w nauce
 • zaburzeń regulacji emocji (w tym agresji)
 • występowania lęków i fobii
 • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego
 • zaburzeń mowy
 • słabej koordynacji tułów – kończyny
 • nieprawidłowego napięcia mięśniowego
 • zaburzeń koncentracji uwagi, chaotycznego zachowania
 • nadpobudliwości, ADHD, ADD
 • zachowań negatywistycznych, depresji i lęków
 • moczenia się przy wyraźnym wykluczeniu przyczyn medycznych
 • porażenia mózgowego
 • wad genetycznych

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Instytutu dr Svetlany Masgutovej

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.