Sensoplastyka®

Sensoplastyka

To nie jest zwykła sensoplastyka, tutaj nie ma nakazów, przepisów i ograniczeń. Celem zajęć Sensoplastyka® jest wspieranie rozwoju, odpowiednie przygotowanie przestrzeni, oparcie procesu doświadczania sensorycznego na swobodnym podejściu, co daje poczucie wolności. Zapraszamy na szerokie pole dla wyobraźni i wyciszenia.

Zasady pracy

1

Wyłącznie bezpieczne produkty spożywcze

Używamy tylko i wyłącznie bezpiecznych produktów spożywczych do tworzenia materiałów sensorycznych (Nie używamy produktów mięsnych i alkoholu)

2

Przygotowujemy wolną przestrzeń

Stwarzamy warunki do samodzielnego działania. Pracujemy na otwartej przestrzeni - podłodze, ziemi, na plandece.
Nie pracujemy przy stołach. Zapewniamy tym samym swobodę w wyborze pozycji do pracy i swobodę poruszania się. Przygotuwujemy materiały w łatwo-obsługiwanych pojemnikach tzn. takich z których dzieci mogą z łatwością korzystać, bez proszenia nas o pomoc. Nie mieszamy i nie wlewamy produktów za kogoś.

3

Odstawiamy w kąt fartuchy i odzież ochronną

Możemy mieć specjalny strój do zajęć Sensoplastyka®. Pracujemy w ubraniu przeznaczonym do ubrudzenia, takim o które kompletnie nie musimy się martwić. Nie używamy fartuchów, anie żadnej odzieży tzw. ochronnej, która sugeruje, że możemy się ubrudzić tylko w pewnym zakresie. Ponieważ dając uczestnikowi zajęć fartuch przekazujemy jednocześnie informację "Możesz się bawić i korzystać z zajęć, ale tylko w ramach tego fartucha. Nie ubrudź się poza fartuchem" i tym samym zakłócamy w ten sposób naturalny proces spontanicznej aktywności twórczej.

4

Dajemy sobie czas

Nie pospieszamy, umożliwiamy dzieciom wykorzystanie potencjału zabawowego i poznawczego danej substancji - we właściwy dla konkretnego dziecka sposób. Nie zachęcamy słownymi kominikatami takimi jak np. Zobacz jakie to fajne/spróbuj, dotknij etc. Same/-i podejmujemy aktywność i czekamy, aż ktoś z własnej woli do nas dołączy.

5

Zadajemy pytania zamiast wydawać polecenia

Zamiast gotowych przepisów udostępniamy różne materiały i obserwujemy. Np. na pytanie - Co mam do tego dodać? Odpowiadamy - A co byś chciał/-a? Na pytanie - A co z tego wyjdzie? odpowiadamy - Chciał(a)byś sprawdzić? Nie wydajemy poleceń - np. Dodaj cukru, użyj teraz koloru czerwonego, pomieszaj, powąchaj etc.

6

Zamiast zachęcać - dajemy czas i po prostu się bawimy

Nie naśladujemy "Cioci na imieninach" zachęcającej do spróbowania 10 kawałka ciasta ;-). Same/-i bawimy się i czekamy, aż zwycięży dziecięca ciekawość - we właściwym dla danego dziecka czasie. Cierpliwości :-).

7

Dostrzegamy trudne sytuacje i wspieramy w ich doświadczaniu

Nazywamy emocje, sytuacje, zadajemy pytania, jasno staiwamy granice - np. Nie zgadzam się na wysypywanie mi mąki na głowę - zamiast - a czy Ty byś chciał/-a żebym Ci wysypała mąkę na głowę? Pokazujemy możliwe drogi reakcji na daną sytuację, np. możesz powiedzieć, że Ci się to nie podoba, że się na to nie zgadzasz.

8

Szanujemy wizerunek dziecka

Zapewniamy poczucie bezpieczeństwa i ochronę wizerunku. Nie fotografujemy dzieci nie w pełni ubranych - np. w samych pieluchach, bez koszulek. Nie zgadzamy się na robienie takich zdjęć na "domowy użytek", ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że trafią one do internetu.

9

Zapominamy o przepisach na substancje sensoryczne

10

Brudzimy się!

W naszym gabinecie zajęcia Sensoplastyka® prowadzi Magdalena Radoszko.

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.