Cennik

Integracja sensoryczna

Konsultacje

100 zł

wymagany wcześniejszy kontakt
Diagnoza

330 zł

2-3 spotkania z dzieckiem*
1 godz. spotkanie z rodzicem*
1 x / tydzień

80 zł za 60 min

70 zł za 45 min

60 zł za 30 min

2 x / tydzień

70 zł za 60 min

60 zł za 45 min

50 zł za 30 min

Terapia ręki

1 x / tydzień

80 zł za 60 min

70 zł za 45 min

60 zł za 30 min

2 x / tydzień

70 zł za 60 min

60 zł za 45 min

50 zł za 30 min

Trening słuchowy TOMATISA®

Jeden etap

50 złza 1 godzinę

13 dni po 2 godziny
Konieczność realizacji całego etapu
Zalecane przeprowadzenie 2 etapów treningu

FORBRAIN®

1 x / tydzień

50 złza 30 min

3 x / tydzień

40 złza 30 min.

Logopeda

Konsultacje

100 zł za 60 min

Diagnoza

130 zł

1 x / tydzień

80 zł za 45 min

60 zł za 30 min

2 x / tydzień

70 zł za 45 min

50 zł za 30 min

Psycholog

Konsultacje

120 złza 50 min

Terapia indywidualna

100 złza 50 min

Terapia grupowa

40 złza 50 min

4-6 osób

Terapeuta pedagogiczny

Reedukacja

80 złza 55 min

Koncentracja uwagi

80 zł za 45 min

Zajęcia w Sali Doświadczania Świata

1 x / tydzień

70 złza 30 min

2 x / tydzień

60 złza 30 min.

pakiety w miarę potrzeb ustalane indywidualne
* - ilość spotkań dostosowana indywidualnie do każdego przypadku.