Terapia neurotaktylna

Założenia programu MNRI® terapii neurotaktylnej

Terapia neurotaktylna proponuje techniki stymulacji skóry, mięśni, stawów i powięzi, które aktywizują rozwój funkcji receptorów skórnych oraz mięśniowych i ścięgnistych układu nerwowego. Założeniem programu jest uruchomienie naturalnych mechanizmów neuronalnych, aby pomóc organizmowi w regulacji stresu i mechanizmów obronnych.

Na czym polega MNRI® terapia neurotaktylna

Program MNRI® Terapia Naurotaktylna organizuje sposób dostarczania informacji ze skóry do centralnego układu nerwowego, a konkretnie do mózgu. Terapia polega na dostarczeniu kontrolowanej liczby bodźców sensoryczno-proprioceptywnych (bodźców czucia głębokiego i bodźców dotykowych w szczególności) w celu tworzenia i torowania spontanicznych, fizjologicznych reakcji adaptacyjnych poprawiających funkcjonowanie układu nerwowego.

Korzyści ze stosowania MNRI® terapii neurotaktylnej

Terapia neurotaktylna:

 • pomaga zmniejszyć lub wyeliminować nadwrażliwość dotykową
 • dostymulowuje układ dotykowych, organizuje prawidłowy odbiór bodźców
 • uaktywnia mechanizmy odpowiedzialne za prawidłowe napięcie mięśniowe
 • kształtuje świadomość kinestetyczną
 • poprawia samopoczucie dotykowe
 • aktywizuje odruch więzi
 • stymuluje wyższe czynności poznawcze
 • stymuluje łańcuchy biomechaniczne kostno-mięśniowo-powięziowe do aktywności motoryki małej i dużej
 • poprawia komunikację społeczną z innymi

Dla kogo terapia?

Techniki MNRI® Terapii Naurotaktylnej zalecane są dla dzieci w przypadku:

 • autyzmu lub spektrum autyzmu
 • trudności w nauce
 • zaburzeń mowy
 • zaburzeń regulacji emocji (w tym agresji)
 • opóźnienia rozwoju psychomotorycznego
 • nadpobudliwości, ADHD, ADD
 • zachowań negatywistycznych, depresji i lęków
 • moczenia się przy wyraźnym wykluczeniu przyczyn medycznych
 • porażenia mózgowego

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Instytutu dr Svetlany Masgutovej

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.