Psycholog

Zajęcia obejmują konsultację psychologiczną, w trakcie której definiowany jest problem i proponowane są sposoby jego rozwiązania lub dłuższą pomoc polegającą na cyklicznych spotkaniach z psychologiem. Rodzaj stosowanej terapii jest bezpośrednio dobrany do problemu dziecka. Zajęcia prowadzone są indywidualnie lub grupowo.

Dla kogo?

dla dzieci:

 • z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • nadpobudliwych i mających problemy z koncentracją uwagi
 • sprawiających problemy wychowawcze
 • nieumiejących odnaleźć się w gronie rówieśników
 • nadmiernie nieśmiałych
 • niepotrafiących dostosować się do reguł panujących w grupie
 • mających problemy z wyrażaniem emocji, nie kontrolujących swojego gniewu
 • nieradzących sobie w sytuacjach stresowych

Rodzaje zajęć:

 • konsultacje dla rodziców
 • trening umiejętności społecznych
 • grupowe zajęcia uspołeczniające
 • terapia indywidualna dla dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • zajęcia rozwijające koncentrację uwagi
 • badanie dojrzałości szkolnej

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.