O gabinecie

Profil działalności

Gabinet Siedem Zmysłów powstał z myślą o dzieciach mających trudności z prawidłowym odbieraniem świata i reagowaniem na niego. Problemy z wykorzystywaniem informacji sensorycznych do zaplanowania i przeprowadzania celowych działań skutkują problemami w nauce, problemami z zachowaniem, rozwojem poznawczym, emocjonalnym i ruchowym oraz zaburzeniami rozwoju mowy. Nie zawsze terapia integracji sensorycznej jest lekarstwem na wszystko. Chcąc całościowo spojrzeć na dziecko i zrozumieć jego problemy postanowiliśmy rozwinąć naszą działalność proponując nowe terapie z nowymi specjalistami.

Zapraszamy dzieci

 • z trudnościami w nauce, dysleksją, dysgrafią, dyskalkulią
 • z autyzmem i spektrum autyzmu (zespół Aspergera)
 • z nadpobudliwością psychoruchową i deficytem uwagi
 • z upośledzeniem umysłowym i zespołem Downa oraz ze sprzeżonymi zaburzeniami rozwojowymi
 • z zaburzonym rozwojem mowy
 • z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego
 • z zaburzonymi funkcjami wzrokowymi
 • z problemami z przetważaniem słuchowym

Rodzaje zajęć

 • integracja sensoryczna - terapia ruchem z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu, ćwiczenie funkcji sensomotorycznych podczas ciekawych zabaw edukacyjno-ruchowych
 • terapia ręki skupia się na całościowym rozwoju psychomotorycznym dziecka, a sprawność manualna ręki budowana jest poprzez usprawnianie funkcjonowania całego ciała.
 • traningi słuchowe - TOMATIS® i FORBRAIN®
 • terapia logopedyczna - polega na usuwaniu zaburzeń mowy, przywracaniu mowy, wyrównywaniu opóźnień mowy oraz wypracowaniu odpowiedniego poziomu sprawności językowej.
 • psycholog - zajęcia obejmują konsultację psychologiczną, w trakcie której definiowany jest problem i proponowane są sposoby jego rozwiązania lub dłuższą pomoc polegającą na cyklicznych spotkaniach z psychologiem.

Siedem Zmysłów - gabinet terapeutyczny Warszawa - zapraszamy.